Duyurular

2020-2021/Güz: Başarılı Adaylar (YüksekLisans-Sanatta Yeterlik-Doktora)

ÖYP Başvuruları: 2020-2021/Güz Yarıyılı

Resim Anasanat Dalı 2020-2021 Güz Yarıyılı lisansüstü programlara giriş için Çevrimiçi (Online) sözlü görüşmeye hak kazanan adaylar

Heykel Anasanat Dalı, 2020-2021 Güz yarıyılı lisansüstü programlara giriş için uygulanacak sınav değerlendirme sistemi hakkında

Müzik Teorileri Anabilim Dalı, 2020-2021 Güz yarıyılı lisansüstü programlara giriş için uygulanacak sınav değerlendirme sistemi hakkında

Seramik Anasanat Dalı, 2020-2021 Güz yarıyılı lisansüstü programlara giriş için uygulanacak sınav değerlendirme sistemi hakkında

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2020-2021 Güz yarıyılı lisansüstü programlara giriş için uygulanacak sınav değerlendirme sistemi hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.09.2020 tarih ve E.54438 sayılı, Lisansüstü programlara basvurularda YDS sonuç belgesi ibrazına ilişkin kararı

01/09/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı kanunun 44. maddesi gereğince Enstitümüzden ilişiği kesilenlerin listesi (Eylül 2020)

Resim Anasanat Dalı 2020-2021 Güz Yarıyılı lisansüstü programlara giriş için uygulanacak sınav değerlendirme sistemi hakkında

2020-2021 Güz/Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi

Grafik Anasanat Dalı, 2020-2021 Güz yarıyılı lisansüstü programlara giriş için uygulanacak sınav değerlendirme sistemi hakkında

2020-2021 / Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.07.2020 tarih ve E.44907 sayılı, ÖYP ve 50-d kapsamındaki Araştırma Görevlilerine ek süre verilmesine ilişkin kararı

2020-2021/Güz Yarıyılı Kontenjanları: Yüksek Lisans

2020-2021/Güz Yarıyılı Kontenjanları: Sanatta Yeterlik / Doktora

2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Başvuruları 04 Ağustos 2020 - 20 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak http://enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp adresi üzerinden yapılabilir.


Duyuru Arşivi için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara
gsenstitusu@hacettepe.edu.tr