Duyurular

Üniversitemiz bünyesindeki tüm Enstitülere başvurular online olarak yapılmaktadır. Başvuru tamamlandığında, otomasyon sistemi tarafından “Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu” üretilmektedir.

Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu’nun en altında, adayların bu formun çıktısı ve gerekli diğer belgelerle birlikte doğrudan Giriş Sınavı’na gitmeleri gerektiği yazılıdır.

Oysa, bu durum Güzel Sanatlar Enstitüsü için geçerli değildir.

Enstitümüz bünyesindeki programlar için yapılan giriş sınavlarında puanlama sistemi diğer enstitülerden tamamen farklıdır ve başarı sıralamasında mezuniyet not ortalamasının ağırlığı oldukça yüksektir.

Lisans ya da yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları, sisteme adaylar tarafından girilmekte ve bu notların doğruluğu, sistem tarafından kontrol edilememektedir.

Geçtiğimiz dönemlerde, mezuniyet notlarının adaylar tarafından sisteme yanlış girildiği durumlarla sıklıkla karşılaşılmıştır. Söz gelimi, lisans not ortalaması gerçekte 77 olan bir aday, sisteme “100” yazdığında ve doğrudan Giriş Sınavı’na alındığında; sınav notunda 10 puan gibi, başarı sıralamasını doğrudan etkileyen bir fark oluşmaktadır. 

Böylesi durumların, Giriş sınavlarının güvenilirliğine gölge düşüreceği açıktır.

Bu nedenle, online başvuru tamamlanıp Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu’nun çıktısı alındıktan sonra, adayların, başvuru süresi içinde ve istenen tüm belgelerle birlikte şahsen Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu’na gelmeleri gerekmektedir.

Tüm belgelerin doğruluğu kontrol edildikten sonra, adaylar Giriş sınavlarına alınacaklardır.

2017-2018/Bahar Yarıyılı Giriş Sınavları Tarih, Saat ve Yerleri


Duyuru Arşivi için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara
gsenstmaster@hacettepe.edu.tr