Duyurular

Lisansüstü Başvuru Belgelerinizi (Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formu çıktısı, Mülakat Sınavı Giriş Belgesi çıktısı ve diğer belgelerle birlikte)  ilan edilen başvuru tarihlerinde Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu'na teslim ediniz.

2016-2017/Bahar Yarıyılı Kontenjanları: Sanatta Yeterlik/Doktora

2016-2017/Bahar Yarıyılı Kontenjanları: Yüksek Lisans

Uluslararası Öğrenciler İçin Burs Duyurusu


Duyuru Arşivi için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara
gsenstmaster@hacettepe.edu.tr