Duyurular

2019-2020 Bahar dönemi kayıt dondurma başvurusu yapan ve dondurma kararı alınan ders dönemi ve tez dönemi öğrencilerinin listesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.4.2020 tarih ve E.27115 sayılı, ÖYP ve 50-d kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin kayıt dondurma (COVID -19 nedeniyle) süreçlerine ilişkin kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarihli yazısına uygun olarak 2019-2020 Bahar döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrenciler;
1.Ders döneminde iseler ve uzaktan eğitime devam etme imkanları yok ise, "mücbir sebeplerden ötürü (COVID -19) kayıt dondurma" isteklerini belirten dilekçeyi kayıtlı oldukları Anasanat/Anabilim Dalı' na iletebilirler.
2.Tez döneminde iseler, Kayıt dondurma isteklerini belirtir dilekçeyi ve tez danışmanı görüş ve onayını belirtir belgeyi, kayıtlı oldukları Anasanat/Anabilim Dalı' na iletebilirler.
İlgili dilekçe ve belgeler Anasanat/Anabilim Dalı tarafından üst yazı ile Enstitümüze gönderilmelidir.

Koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle, 2019-2020 Bahar yarıyılı ile sınırlı olmak üzere, isteyen öğrencilere kayıt dondurma hakkının verilmesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarihli kararı

Enstitümüz Lisansüstü Programlarında, 2019-2020 /Bahar dönemi için Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilebilecek derslere ilişkin ilgili Anasanat/Anabilim Dallarının yapmış olduğu düzenlemeler hakkında

Önemli!!!
Değerli öğrencilerimiz, 30 Mart 2020 tarihindenitibaren, teorik derslere öncelik verilerek tüm programlardamümkün olan en fazla sayıdaki ders, adım adım uzaktan eğitimyöntemi kullanılarak verilecektir. Sizlere bilgileri web sitemizden ve sosyalmedyadan ulaştıracağız. Sağlıkla kalmanız dileğiyle..

H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Enstitümüzden ilişiği kesilenlerin listesi (Mart 2020)

2019-2020/Bahar: Başarılı Adaylar (YüksekLisans-Sanatta Yeterlik-Doktora)

ÖYP Başvuruları: 2019-2020/Bahar Yarıyılı

2019-2020 / Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları Hakkında

2019-2020/Bahar Yarıyılı Kontenjanları: Yüksek Lisans

2019-2020/Bahar Yarıyılı Kontenjanları: Sanatta Yeterlik / Doktora


Duyuru Arşivi için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara
gsenstitusu@hacettepe.edu.tr