Af Kanunu (11.05.2018 / 7143)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen 7143 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile düzenlenen geçici 78 'inci maddesi gereğince:

Başvuru Formu

11/5/2018 tarih, 7143 numaralı  Kanun Metni

Usul ve Esaslar


Başvurular bizzat ya da yasal vekalet yoluyla gerçekleştirilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 18/09/2018

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara