2012-2013 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

2012-2013 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

Başvuru tarihleri:
24 Ocak 2013—01 Şubat 2013

Mülakat tarihleri:
06-08 Şubat 2013

Başvuru Koşulları

 • Lisansüstü programlara başvuru koşulları "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"  hükümlerince belirlenmektedir. Adaylar birden fazla lisansüstü programa başvuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde ve mülakat tarih ve saatlerinin birbiri ile çakışmaması durumunda başvuru yapabilecek ancak birden fazla programa kesin kayıt yaptırma hakkı kazanır ise sadece bir programa kayıt yaptırabileceklerdir.
 • Başvurularda herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 • Önbaşvurular elektronik ortamda yapılmakta olup adaylar beyanda bulundukları bilgilerin resmi belgelerinin teslimi ve sınava kabul işlemini şahsen ; şahsen başvuru yapamayanlar  vekalet verdikleri bir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler.
 • Eksik belge ile başvuran adayların kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.
 • Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Ayrıca mülakat listesi ilan edilmeyecektir. Geçerli başvuru yapmış tüm adaylar doğrudan mülakat sınavlarına girebilirler.
 • Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili kurumlara bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruda İzlenecek Adımlar
Başvuru İnternet ortamında "online" olarak doldurulacak Başvuru Formu ile yapılmaktadır.
Başvuru için öncelikle "http://enstitu.hacettepe.edu.tr/" adresinde yer alan "Aday Öğrenci" girişinden sisteme üye olmanız gerekmektedir. İşlemler:

 1. "http://enstitu.hacettepe.edu.tr" adresinden Aday Öğrenci Girişi' ni tıklayınız.
 2. Açılan Enstitü listesinden Güzel Sanatlar Enstitüsü'nün yanındaki seç butonunu tıklayınız.
 3. Başvurmayı istediğiniz anasanat dalının ilgili programını, adı ve düzeyi ile seçerek belirtiniz.
 4. Bu aşamada açılan pencerede istenen bilgileri doldurunuz. İstenen bilgileri girdikten sonra, ileri butonunu tıklayınız ve açılan "Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formu" nun çıktısını alıp, fotoğraf kutusuna vesikalık fotoğrafınızı yapıştırınız.
 • Online başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, doldurulması gerekli bir diğer form da   “Mülakat Sınavı Giriş Belgesi” formudur. "Mülakat Sınavı Giriş Belgesi" linkinden ulaşacağınız bu formu doldurup, çıktısını almanız ve vesikalık fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir.
 • Bu iki belgeyi, aşağıda listelenen belgelerle birlikte, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrenci İsleri Birimi'ne teslim ediniz.

 Gerekli Belgeler ( Birer adet ) :

1- Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi (Transkript): Yüksek Lisans başvuruları için Lisans; Doktora başvuruları için Lisans ve Yüksek Lisans derecesi için alınan derslerin notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren belgenin (transkriptin) fotokopisi.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Vesikalık Fotoğraf

5- Yabancı Dil Belgesi "Hacettepe Üniversitesi 18.07.2012 tarihli Senato Kararı gereğince Anabilim Dallarımız Doktora ve Yüksek Lisans programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterlerine ilişkin bkz. Senato Kararı

*Başvuruda sunulan belgelerin iadesi yapılmamaktadır. Eksik belge ile başvuru kabul edilmemektedir.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara
gsenstmaster@hacettepe.edu.tr