Duyuru

Uluslararası Öğrenciler İçin Burs Duyurusu

Enstitümüze kayıtlı uluslararası öğrencilerin 2018 yılına ait destek başvuru talepleri 29 Aralık 2017 Cuma günü sona erecektir.
Burs taleplerinin işleme alınabilmesi için,
. Öğrencinin en az 1 (bir) yarıyıldır öğrenim görüyor olması
. En az 3.00 akademik ortalamaya sahip olması
. 2017-2018 Güz Yarıyılı’nda, en az iki ders alıyor olması
. Disiplin cezası almamış olması
. Başka bir kaynaktan burs almıyor olması
. Kayıt yaptırdığı program için 2547 sayılı Kanunun 44/c maddesinde belirlenen azami süreyi aşmamış olması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan öğrencilerin Ek’te yer alan formu doldurarak, dilekçe ile birlikte Enstitümüz Yazı İşleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara