Duyuru

Giriş Sınavı Jürisi'nin Dikkatine

Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Giriş Sınavları gerçekleştirilirken kullanılması gereken Genel Başarı Değerlendirme Çizelgeleri, web sitemizin anasayfasında yer alan "Fomlar->Anasanat Dalı Başkanları için" başlıklı linkin altına eklenmiştir. Giriş Sınavı Jürisi'nin, genel başarı değerlendirmesini bu çizelgeleri doldurarak Enstitümüze iletmesi gerekmektedir.
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara