Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Resim

Resim Anasanat Dalı Hakkında

Resim - Sanatta Yüksek Lisans

Resim - Sanatta Yeterlilik

Anasanat Dalının amacı, öğrencilerin yapıcı ve yaratıcı güçlerini geliştirerek, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültür birikimini kazandırmaktır. Anasanat Dalında programların amaçlarına ulaşılmasında yardımcı olabilecek desen, resim, özgün baskı resim, ve duvar resmi atölyeleri bulunmaktadır.

Doç. İsmail ATEŞ (Başkan)
Prof. Hasan PEKMEZCİ
Prof. Hüsnü DOKAK
Prof. Ferhat ÖZGÜR
Yrd. Doç. Birsen GİDERER
Yrd. Doç. Mustafa Salim AKTUĞ
Öğr. Gör. Necla RÜZGAR KAYIRAN
Öğr. Gör. Zuhal BAYSAR BOERESCU
Öğr. Gör. Serap EMMUNGİL KARAMANOĞLU

Tel: (312) 297 87 50
Fax: (312) 297 61 81
web: http://www.gsf.hacettepe.edu.tr/ E-posta: resim@hacettepe.edu.tr
Adres: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Beytepe / Ankara

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara