Sıkça Sorulan Sorular

A. Giriş Koşulları Hakkında:
1. Enstitünüz Lisansüstü Programları’nda hangi dil sınavları geçerlidir?
YDS, e-YDS, YÖKDİL.

Bunların yanısıra, ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası yabancı dil sınavları da geçerlidir.
ÖSYM’nin yayımladığı “Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri” başlıklı metin için tıklayınız.

2. Yabancı Dil Hazırlık programı uygulanıyor mu?
Hayır.

3. Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Programları’nın hangilerinde dil koşulu aranmaktadır?
Enstitümüz bünyesindeki programlara başvurularda; YDS, e-YDS, YÖKDİL’den alınması gereken minimum puanlar, programlara göre aşağıdaki şekildedir:


Program

Yüksek Lisans 

Doktora/Sanatta Yeterlik

Dansçılık

Aranmaz

55

Geleneksel Türk Müzikleri

50

 

Gitar

Aranmaz

55

Grafik

50

55

Heykel

Aranmaz

55

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

55

55

Kompozisyon

Aranmaz

55

Koreoloji

Aranmaz

 

Müzik Teorileri

55

65

Opera

Aranmaz

55

Orkestra Şefliği

Aranmaz

 

Piyano ve Arp

Aranmaz

55

Resim

Aranmaz

55

Seramik

Aranmaz

55

Tiyatro

50

55

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Aranmaz

55

Yaylı Çalgılar

Aranmaz

55

3. Yukarıdaki yabancı dil koşulları uluslararası adaylar için aynen geçerli midir?
Evet.

4. Uluslararası adaylar için Türkçe dil koşulu var mıdır?
Evet. TÖMER Türkçe Sınavı’ndan minimum 70 puan alınması gerekmektedir.

5. Güzel Sanatlar Enstitüsü programları için ALES puanı gerekiyor mu?
Hayır.

6. Başvurduğum programın Giriş Sınavı ve Başvuru Koşulları ile ilgili detaylı bilgiyi nasıl edinebilirim?
Enstitü anasayfasında "Yüksek Lisans Programları", "Doktora Programları" ve "Sanatta Yeterlik Programları" sekmeleri bulunmaktadır. Enstitüde yürütülen tüm programlar, birer link olarak bu sekmelerin altında yer almaktadır.
İlgilenilen program başlığı tıklandığında, o programa ilişkin olarak Başvuru Koşulları, Giriş Sınavı, Mezuniyet Koşulları ve Dersler listesi ayrıntılı olarak sergilenmektedir.

B. Özel Öğrencilik Hakkında:
1. Özel Öğrenci olunabilir mi?
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler, kayıtlı öğrencilerin yararlandığı öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

2. Özel öğrencilik statüsünde kaç ders alınabilir?
Böyle bir sınırlama yoktur. Öğrenci, ilgili Anasanat Dalı Başkanlığı’nın öngördüğü düzenlemelere göre belirlenmiş oranda ders alabilir. Bununla birlikte, saydırılmak istenen kredi miktarı öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının %50’sinden fazla olamaz.

3. Özel öğrencilik statüsünde alınan derslerden, ne kadar kredi transferi gerçekleştirilebilir?
Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

4. Özel Öğrencilik Statüsünün süresi ne kadardır?
Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

C. Bilimsel Hazırlık Programı Hakkında:
1. Bilimsel Hazırlık Programı’nda kaç ders alınabilir?
Bilimsel Hazırlık Programı en fazla 5 ders ile sınırlıdır.

2. Bilimsel Hazırlık Programı’nın süresi ne kadardır?
Bilimsel Hazırlık Programı’nın süresi en çok iki yarıyıldır; bu program için öngörülen süre, lisansüstü programın süresinden sayılmaz.

D. Dersler Hakkında:
1. Başarısız olunan bir seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders alınabilir mi?
Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci bu dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Bu dersin en geç izleyen yarıyıl içinde açılmaması durumunda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve danışmanın ortak önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararıyla, öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

2. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine alınan başka bir seçmeli ders başarıldığında, eski dersin notu transkriptten sildirilebilir mi?
Hayır.

3. Başarısız olunan seçmeli ders tekrar edilerek başarıldığında, eski dersin notu transkriptten sildirilebilir mi?
Bir öğrenci almış olduğu dersten notunu yükseltmek için o dersi tekrar edebilir. Eski not korunmakla beraber, akademik ortalama hesaplanmasında son not geçerlidir.

E. Sınavlar Hakkında:
1. Yüksek Lisans Tez/Sanat Çalışması Önerisi ne zaman sunulur?
En geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez/sanat çalışması önerisi sunulabilir.

2. Doktora/Sanatta Yeterlik "Yeterlik Sınavı"na ne zaman girilir?
Tüm derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara